Hlas univerzít

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie úspešne prešla medzinárodným hodnotením a akreditáciou v European Association of Establishments for Veterinary Education. V rámci asociácie je tak 11. vysokou školou z 96 členov, ktoré získali akreditáciu

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.