Hlas univerzít

Dňa 29. 11. 2016 Rada pre konkurencieschopnosť (časť výskum) prijala odporúčania na podporu mladých výskumníkov

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.