Hlas univerzít

Dňa 28. 11. 2016 sa konalo rokovanie za okrúhlym stolom zorganizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého školstva, na ktorom sa za Slovenskú rektorskú konferenciu zúčastnili prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. (prezident), prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (viceprezident) a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (viceprezident)

Viac informácií na https://www.minedu.sk/zacala-sa-odborna-diskusia-k-pripravovanym-zmenam-v-oblasti-vysokeho-skolstva/

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.