Hlas univerzít

Universities vote for Europe - záleží nám na vzdelaní

Vysoké školy sú miestami pre otvorenú a kritickú diskusiu. Okrem výchovy k zručnostiam a vedomostiam zohrávajú významnú úlohu aj v občianskej angažovanosti.

Európske voľby v roku 2019 sú dôležité. Pre mnohých študentov sú prvý krát príležitosťou aktívne prispieť k budúcemu smerovaniu Európskej únie.

Slovenská rektorská konferencia spolu s jednotlivými vysokými školami podporuje iniciatívu Európskeho parlamentu #tentorazidemvolit, ktorej cieľom je zvýšiť účasť vo voľbách v celej Európe.

Súvisiace informácie:

Zodpovedná osoba: Jozef Žuffa (media (at) srk.sk)
23. apríl 2019

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.