Hlas univerzít

V utorok 29. mája 2018 sa konala konferencia „Stratégia rozvoja slovenského vysokého školstva“, ktorú organizoval Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku („OZPŠaV“) na pôde Technickej univerzity vo Zvolene. Jedným z partnerov podujatia bola aj Slovenská rektorská konferencia. Konferenciu otvoril Pavel Ondek, predseda OZPŠaV na Slovensku. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil privítal účastníkov konferencie na akademickej pôde univerzity a sumarizoval aktivity rektoriek a rektorov k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania od roku 2016. O reforme vysokých škôl z pohľadu Rady vysokých škôl SR hovoril predseda Martin Putala. Predseda Študentskej rady vysokých škôl Bálint Lovász prezentoval názory študentov na súčasný vývoj vo vysokoškolskom sektore. Záštitu nad podujatím prevzala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, ktorá na konferencii osobne predstavila základné východiská Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Na konferencii predstavili zástupcovia OZPŠaV príspevky zamerané na možnosti efektívneho riadenia vysokého školstva a dôvody jeho transformácie. Informovali o alternatívnom návrhu z dielne OZPŠaV na Slovensku „Dobrá reforma“, ktorá sa zaoberá hlavne akčnými plánmi a kvantifikáciou dopadu na financovanie reformy. Diskutovalo sa o manažérstve kvality učiteľov alebo o východiskách rozvoja osobnosti študenta pre potreby informačnej spoločnosti. Zástupcovia Technickej univerzity v Košiciach predstavil prípravu nového študijného programu pre inžiniersky stupeň štúdia. Zaujímavosťou bolo predstavenie kubánskeho vysokého školstva zástupcom kubánskeho ministerstva Mariom Manuelom Ares Sánchezom.

Za Slovenskú rektorskú konferenciu sa na podujatí ďalej zúčastnili a svoje názory aktívne prezentovali rektori Vladimír Hiadlovský, György Juhász, Stanislav Stankoci a Marek Šmid.

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania vrátane akčných plánov bude predložený na rokovanie vlády SR po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení.

Informácia organizátora - https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/konferencia-strategia-rozvoja-slovenskeho-vysokeho-skolstva.alej

Fotogaléria

Zdroj: OZPŠaV

Fotografia: Pavel Koreň, TUZVO

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.