Hlas univerzít

Členovia a členky Slovenskej rektorskej konferencie majú možnosť nominovať študentov a študentky vysokých škôl do druhého ročníka projektu simulácie rokovaní Rady Európskej únie #ConSIMium. Organizátorom súťaže je generálny sekretariát Rady Európskej únie. Na Slovensku je partnerom projektu Slovenská rektorská konferencia, ktorá je zodpovedná za výber študentov a študentiek a národného koordinátora/koordinátorky.

Cieľom projektu #ConSIMium je prehĺbenie vedomostí a rozvoj zručností študentov vysokých škôl, podpora partnerstva s európskymi inštitúciami, zapojenie partnerov do budovania európskeho občianskeho priestoru a pochopenie politických procesov v rámci EÚ. Aktivita má dvojaký účel. Študenti budú simulovať prácu Rady EÚ a Európskej rady a oboznámia sa s úlohami a fungovaním oboch inštitúcií. Na druhej strane projekt vytvorí príležitosti na ich priamu interakciu s úradníkmi EÚ a študenti sa tak dozvedia aj o kariérnych možnostiach v európskych inštitúciách.

Simulácie budú realizovať 6 študenti a študentky vybraní SRK podľa princípov a kritérií definovaných hlavným organizátorom. Národné tímy študentov budú simulovať prácu Rady Európskej únie a Európskej rady na piatich rozličných úrovniach v problematike, ktorú určí hlavný organizátor. Simulácie ConSIMium sa uskutočnia v Bruseli v apríli 2024.

Možnosť predložiť nominácie študentov je otvorená do 16. 10. 2023. Študenti, ktorí majú záujem o účasť, musia sledovať oznamy príslušného rektorátu.

Súvisiace informácie:

  • Projekt simulácie rokovaní Rady EÚ so slovenskou účasťou https://bit.ly/3RE2gwf
  • ConSIMium: simulácia zasadnutia Rady (odkaz)
  • Spravodajca zostavený z príspevkov v rámci 1. ročníka ConSIMium (odkaz)

Fotografia: Rada EÚ

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.