Hlas univerzít

Podľa informácií, ktoré zverejnila Slovenská akadémia vied na základe prieskumu agentúrou Focus, 73,1 % Slovákov úplne alebo skôr dôveruje vysokým školám.  Inštitúciou s najvyššou dôverou je naďalej Slovenská akadémia vied. Slovenská veda, slovenskí vedci a vedkyne a inštitúcie, na ktorých pracujú, sa tak dlhodobo tešia dôvere spoluobčanov.

Ako uviedla vo svojom stanovisku SAV, dôvera „je stabilne vysoká naprieč slovenskou spoločnosťou –  je vysoká medzi všetkými vekovými kategóriami a je nezávislá od vzdelania alebo príjmu respondentov.“

Je potrebné, aby slovenské vysoké školy stavali na výsledkoch prieskumu a využili ho aj v argumentácii s vládou Slovenskej republiky pri získavaní finančnej podpory pre vedu, výskum a vysokoškolské vzdelávanie. Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, hovorí: „Teší ma dôvera Slovákov vo vysoké školy. Pevne verím, že predstavitelia vlády SR budú brať do úvahy dôveryhodnosť vysokých škôl a v záujme potrieb spoločnosti budú vysoké školy finančne podporovať a investovať do vysokoškolského vzdelávania, vedy, výskumu a umeleckej činnosti, ako aj do vysokoškolskej infraštruktúry.“

Prieskum sa uskutočnil od 24. do 31. mája 2023 na vzorke 1012 respondentov.

Zdroj: Slovenská akadémia vied

Fotografia: UJS

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.