Hlas univerzít

V rámci spoločného úsilia o podporu spravodlivých výskumných partnerstiev a realizáciu trvalo udržateľného rozvoja Afriky a Európy, univerzity a výskumné organizácie zo všetkých častí Afriky a Európy naliehajú na Africkú úniu a na Európsku úniu, aby prijali komplexnú dlhodobú víziu - Inovačnú agendu AÚ-EÚ Globálna brána („Global Gateway“) a pilotný integrovaný program pre vedu, technológie a inovácie medzi Afrikou a EÚ na roky 2023-2027 (Afrika-EÚ STI program) (odkaz).

Organizácie zastupujúce približne 2 000 univerzít v Afrike, Európe a mimo nich a výskumné organizácie podporujú výzvu na prijatie nového rámca pre spoluprácu. Do výzvy sa zapojila aj Slovenská rektorská konferencia.

Pri príležitosti blížiaceho sa stretnutia ministrov pre výskum z krajín AÚ a EÚ, ktoré sa bude konať 13. júna 2023, žiadajú, aby v rámci Inovačnej agendy AÚ-EÚ bol prijatý aj inovatívny finančný nástroj na posilnenie dlhodobej výskumnej spolupráce medzi Afrikou a Európou. Na základe minulých úspechov a skúseností navrhujú zamerať Afrika-EÚ STI program na individuálnu a inštitucionálnu podporu a zároveň rozvíjať výskumnú a inovačnú infraštruktúru v Afrike. Aby bol posilnený výskumný ekosystém ako celok, musí tento nový nástroj podporovať individuálne talenty v súčinnosti so širším výskumným ekosystémom, posilňovať africké univerzity a inštitucionálnu kapacitu výskumných organizácií a riadiť rozvoj výskumnej infraštruktúry na svetovej úrovni.

Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, o tejto výzve povedal: „Význam spolupráce s africkými univerzitami a výskumníkmi rastie, no nie je ešte plne uznaný. Partnerstvo viacerých aktérov s Afrikou sa stalo kľúčovou prioritou aj pre Európsku komisiu. Žiadame európske inštitúcie, aby zvýšili podporu vedy, umenia, inovácií a akadémie ako takej a tak podporili vzájomne prospešný hospodársky rast a zdieľanie hodnôt a záujmov, ako aj zlepšili životy ľudí na oboch kontinentoch, ktorí si zaslúžia žiť v mieri, bezpečí, demokracii, prosperite, solidarite a s ľudskou dôstojnosťou.''

Výzva je otvorená a ďalšie univerzity a asociácie sa k nej môžu pridať (kontakt - Lauru Royer na laura.royer (at) the-guild.eu). 

Signatári:

Univerzitné asociácie:

 • The African Research Universities Alliance (ARUA)
 • The Association of African Universities (AAU)
 • The Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
 • CIVIS – A European Civic University
 • The Coimbra Group
 • Crue Universidades Españolas
 • EUTOPIA – A European University
 • The Guild of European Research-Intensive Universities (The Guild)
 • The German Rectors' Conference (HRK)
 • The Slovak Rectors' Conference (SRC)
 • The Association of Swedish Higher Education Institutions (SUHF)
 • Una Europa
 • The Flemish Interuniversity Council (Vlaamse Interuniversitaire Raad/VLIR)
Výskumné organizácie:
 • The African Academy of Sciences (AAS)
 • The French National Centre for Scientific Research (CNRS)
 • The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD)
 • The International Centre of Insect Physiology and Ecology (icipe)

Univerzity:

 • Brno University of Technology
 • Charles University
 • The University of Chemistry and Technology, Prague (UCT Prague)
 • University of Hradec Králové (UHK)
 • The University of Ostrava
 • The University of South Bohemia in České Budějovice
 • University College Cork (UCC)
 • The University of the Witwatersrand, Johannesburg

Súvisiace informácie

Ilustračná fotografia: Rada EÚ

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.