Hlas univerzít

Dňa 16. februára 2023 sa prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil spolu s generálnou sekretárkou Máriou Čikešovou zúčastnil slávnostného podujatia pri príležitosti 30. výročia založenia Českej konferencie rektorov, na ktorom vystúpil s pozdravným prejavom.

Česká konferencia rektorov bola založená začiatkom roku 1993 na pôde ČVUT v Prahe. Na oslavách jej tridsaťročnej existencie sa v priestoroch Betlehemskej kaplnky v pražskom Starom Meste s členmi Českej konferencie rektorov stretli predseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, český premiér (a tiež jeden z bývalých predsedov ČKR) Petr Fiala, ministerka pre vedu, výskum a inovácie Helena Langšádlová, minister školstva, mládeže a telovýchovy Vladimír Balaš, bývalí predsedovia ČKR Ivan Wilhelm, Petr Sáha, Václav Hampl, Tomáš Zima a Petr Sklenička a tiež viac ako 100 súčasných a bývalých rektorov českých vysokých škôl.

Zo zahraničných hostí sa slávnostného podujatia zúčastnili aj Michael Murphy, prezident Európskej univerzitnej asociácie, jej generálna tajomníčka Amanda Crowfoot, viceprezident Nemeckej konferencie rektorov Bernd Scholz-Reiter, prezident Poľskej konferencie rektorov Arkadiusz Mezyk, prezident Maďarskej konferencie rektorov László Borhy, prezident Slovinskej rektorskej konferencie Gregor Majdič či prezidentka Bavorskej konferencie rektorov Sabine Doering-Manteuffel.

Vo svojom príhovore Rudolf Kropil vyzdvihol nielen spoločnú československú históriu českých a slovenských rektorov a rektoriek, ale aj ich súčasné výborné vzťahy a univerzitnú spoluprácu, a to obzvlášť počas ostatných rokov, ktoré patria medzi najnáročnejšie nielen na vysokých školách, ale aj v celej spoločnosti. „30 rokov, ktoré si pripomína nielen Česká konferencia rektorov, ale aj Česká republika, si dovolím hodnotiť ako úspešné, napriek súčasným mimoriadne zložitým bezpečnostným a ekonomickým podmienkam. Vašej krajine sa hospodársky darí, je atraktívna pre mnohých občanov iných krajín, ktorí sa rozhodli tu žiť, študovať, založiť si rodiny. V dnešnej dobe si ale uvedomujeme oveľa viac ako pred pár rokmi, že ďaleko dôležitejšie je to, či žijeme v slobodnej, demokratickej krajine, kde sa dodržiavajú ľudské práva a slobody“, zdôraznil prezident SRK.

Na záver svojho vystúpenia sa Rudolf Kropil obrátil s apelom priamo na akademické obce vysokých škôl: „Musíme aj  dnes na vysokých školách naprieč európskymi krajinami prijať požadované zmeny formulované spoločnosťou, musíme čeliť výzvam a hľadať naše miesto v 21. storočí. Nezabúdajme, že naše inštitúcie sú ešte vždy miestom slobodného myslenia, hľadania pravdy a formovania mladej generácie. Toto je potrebné udržať ako univerzitnú prioritu vo všetkých krajinách, v mnohých, dokonca európskych, to ani dnes nie je také jednoduché“, uviedol prezident SRK a poďakoval všetkým akademickým spolupracovníkom z ČR, ktorí sa zaslúžili o rozvoj aj našich slovenských vysokých škôl a univerzít. Zároveň zaprial českým vysokým školám, ich rektorkám a rektorom, ale aj zamestnancom a študentom, aby boli úspešní pri napĺňaní ich poslania.

Fotogaléria

Prejav rektora TUZVO a prezidenta SRK Rudolfa Kropila k 30. výročiu ČKR: prihovor-k-30-vyrociu-zalozenia-ckr-rudolf-kropil-1622023.pdf (muni.cz)

Vysielanie Českej televízie: Správy 16. 2. 2023, 13 minúta 

Foto: ČKR

Ľubica Benková

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.