Hlas univerzít

Veľa šťastia, zdravia, pracovných a osobných úspechov v roku 2023 želá 

 

Rudolf Kropil

prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.