Hlas univerzít
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil informoval verejnosť prostredníctvom RTVS o súčasnej situácii na slovenských univerzitách a vysokých školách po prijatí nových opatrení Ústredného krízového štábu SR.
Jeho vstup do Ranných správ RTVS ste mohli sledovať dnes ráno o 7:37 h (cca 8 minúta Ranné správy RTVS, 13.10.2020).
 
Reportáž odvysiela STV1 aj dnes večer v Správach RTVS o 19:00 h.
 
Viceprezident Slovenskej rektorskej konferenci  a rektor  Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinad Daňo dňa 12. otóbra 2020 diskutoval v štúdiu TA3 o dopade výučby z domu na študentov, ale aj o tom, ako vysoké školy zvládajú situáciu a do akej miery súčasný stav ovplyvní kvalitu absolventov vysokých škôl na Slovensku. (TA3, 12. 10. 2020)
 
Ľubica Benková

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.