Hlas univerzít

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 18. februára 2020 v Prezidentskom paláci v Bratislave vymenovala Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., za rektora Technickej univerzity vo Zvolene a prof. MgA. Michala Murina, ArtD., za rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici. Zuzana Čaputová  obom rektorom zablahoželala k vymenovaniu do funkcie.

O Technickej univerzite vo Zvolene prezidentka povedala: Je nesporne akceptovanou výskumnou vysokou školou nielen v národnom, ale aj medzinárodnom kontexte. Bolo by skvelé, keby ste si toto postavenie v blízkej budúcnosti nielen udržali, ale dokázali ho aj posilniť. Som presvedčená, že univerzita má na to všetky predpoklady. Dobrou správou je i to, že ste sa nedávno spojili s ďalšími štyrmi výskumnými univerzitami na Slovensku a v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu rozvíjate výskumné aktivity, ktoré majú prispieť k riešeniu problému recyklácie a zhodnocovania odpadov v automobilovom priemysle.

Spoluprácu a spájanie síl, aj vo vedeckovýskumnej oblasti považuje prezidentka za jedinú nádejnú a produktívnu cestu, vďaka ktorej môžeme rýchlejšie napredovať.
 
Akadémia umení v Banskej Bystrici je rovnako plne etablovaná v národnom i medzinárodnom kontexte. „Základný cieľ, pre ktorý bola Akadémia ustanovená, sa darí plniť. Univerzita prispieva k rozvoju vzdelanosti v umeleckých študijných odboroch v oblasti dramatického, múzického, výtvarného i filmového umenia, a tiež aj v oblasti multimédií.“ Prezidentka podotkla, že umelecká tvorba je rovnakým prejavom kreativity akou je tvorivosť vo vedeckovýskumnej oblasti. „Časy, kedy medzi jednotlivými druhmi tvorivej činnosti boli neprekonateľné bariéry, sú už za nami a špičkový tvorivý výkon v sebe obsahuje mnohé znaky umenia.

Prezidentka podotkla, že obidvaja rektori sú skúsení akademickí funkcionári a zdôraznila, že ich čaká po návrate na pracoviská veľa práce. Zaželala im, aby  sa poslanie, ktoré majú definované v štatútoch, darilo v plnej miere napĺňať a aby pod ich vedením Technická univerzita vo Zvolene a Akadémia umení v Banskej Bystrici zaznamenali výrazný pokrok. „Stalo by sa tak na prospech nielen vašich študentov a učiteľov, ale aj Slovenskej republiky,“ dodala.

Médiá:

RTVS

Fotogaléria

Autor: Ľubica Benková

Foto: autor, Kancelária prezidentky SR

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.