Hlas univerzít

Európska asociácia univerzít (EUA) predĺžila termín registrácie pre vysoké školy a univerzity, ktoré sú jej členmi, na zapojenie do Learning & Teaching Initiative.

Viac o iniciatíve - http://eua.be/policy-representation/higher-education-policies/eua-learning-teaching-initiative .

Výzva - http://eua.be/Libraries/newsletter-documents/call_tpgs_2016-clean-extended.pdf?sfvrsn=0 .

Termín na registráciu: 23. 1. 2017

Kontaktná osoba: Goran Dakovic, EUA goran.dakovic (at) eua.be

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.