Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike.

Odporúčania pre budúci rámcový program EÚ pre výskum a inovácie

Európska komisia publikovala správu expertov vedených...

Smútočné oznámenie

Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. vyjadruje v...

Spoločné zasadnutie SRK a ČKR 8.-9.6.2017 v Prahe

V dňoch 8. a 9. júna 2017 sa konalo spoločné zasadnutie...

Horizon 2020 a budúci 9. rámcový program pre výskum a inovácie

Európska komisia zverejnila prvé výsledky verejnej...

Rektori vysokých škôl rokovali v Bratislave

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie sa stretli na...

Aktuálne správy

Odporúčania pre budúci rámcový program EÚ pre...

Európska komisia publikovala správu expertov vedených Pascalom Lamym s názvom "LAB – FAB – APP...

Smútočné oznámenie

Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. vyjadruje v mene členov SRK úprimnú sústrasť rodine...

Horizon 2020 a budúci 9. rámcový program pre...

Európska komisia zverejnila prvé výsledky verejnej konzultácie k strednodobému hodnoteniu...

Prezident SRK sa zúčastnil na slávnostnom...

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa dňa 31. 3. 2017 konalo slávnostné odovzdávanie najvyššieho...

Nový impulz pre Európsky výskumný priestor

Európske združenia univerzít, výskumných inštitúticí a organizácií, ktoré sa venujú vede a výskumu...

Magna Charta Universitatum 2017

Magna Charta Universitatum je základná listina, ktorá definuje akademické slobody a...

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo 15. marca 2017 autorský návrh...

Verejná konzultácia programu Erasmus+

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu programu Erasmus+ pre vzdelávanie v polovici...

Trends 2018

Európska asociácia univerzít ("EUA") otvorila dotazníkový prieskum TRENDS 2018 survey pre európske...

Prezídium SRK rokovalo na Ministerstve školstva,...

Prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a rektora Technickej univerzity vo Zvolene...

Zomrel prof. Juraj Švec

Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. vyjadruje v mene členov SRK úprimnú sústrasť rodine...

Zomrel prof. Ján Podolák

Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. vyjadruje v mene členov SRK úprimnú sústrasť rodine...

Európske univerzity hodnotili Horizon 2020 v...

Európska asociácia univerzít zverejnila hodnotenie programu Horizon 2020 v polovici...

Európsky inžinier EUR ING

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností ("ZSVTS") udeľuje titul európskeho inžiniera ("EUR...

Prezident EQAR

Európsky register pre zabezpečovanie kvality (angl. skr. "EQAR") zriadil pozíciu prezidenta. Do 7....

Európske univerzity reagujú na rozhodnutie...

Európska asociácia univerzít zverejnila 30. 1. 2017 stanovisko k rozhodnutiu americkej...

Európske univerzity a energie

Európska asociácia univerzít publikovala "Roadmap for European Universities in Energy" v rámci...

80. zasadnutie SRK 12. - 13. 1. 2017 na Táloch

Slovenská rektorská konferencia sa stretla na svojom 80. zasadnutí 12. a 13. januára 2017 na...

Podujatia

Spoločné zasadnutie SRK a ČKR 8.-9.6.2017 v Prahe

V dňoch 8. a 9. júna 2017 sa konalo spoločné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a...

Rektori vysokých škôl rokovali v Bratislave

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie sa stretli na 81. zasadnutí 24. apríla 2017 na pôde...

80. zasadnutie SRK

V dňoch 12. a 13. januára 2016 sa na Táloch konalo 80. zasadnutie SRK. Tlačová správa z 80....

79. zasadnutie SRK, 12. - 13. 12. 2016 v Nitre

Uznesenia zo 79. zasadnutia SRK Zápisnica zo 79. zasadnutia SRK Tlačová správa zo 79. zasadnutia...

Spoločné zasadnutie ČKR a SRK 3. a 4. 12. 2015 v...

Spoločné vyhlásenie Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie V dňoch 3. –...

Diskusia o Správe o stave školstva na Slovensku

Slovenská rektorská konferencia organizuje diskusiu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu v...

Seminár SRK 2013

Seminár "Alternatívne zdroje financovania vysokých škôl, spolupráca so súkromnými darcami a alumni...

20. rokov SRK

25.11.1992 sa Slovenská sekcia Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl transformovala...

Kontaktné osoby

Kontaktné osoby, resp. čísla a adresy pre komunikáciu sekretariátov rektorov ohľadom organizovania...

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.