Slovak Rectors' Conference

Pursuant to Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education, the Slovak Rectors' Conference (SRC) is one of the three bodies representing the universities in Slovakia.

80. zasadnutie SRK 12. - 13. 1. 2017 na Táloch

Slovenská rektorská konferencia sa stretla na svojom 80....

Odborný seminár projektu DARE+

Projekt DARE+ sa v rámci Akcie 2 Strategické partnerstvá...

Open Access v Holandsku

Holandská asociácia univerzít (VSNU) publikovala 2....

Learning & Teaching Initiative EUA

Európska asociácia univerzít (EUA) predĺžila termín...

Support of young researchers

On 11/29/2016 Council of the EU adopted conclusions on...

This website was created and is maintained by Teacher.sk