Slovenská rektorská konferencia

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
SRK

Aktuality

Tlačiť PDF

Slovenská rektorská konferencia informuje:

 • 76. zasadnutie SRK sa bude konať v dňoch 30. - 31. 5. 2016 vo Zvolene - linka.
 • Informácia o rokovaní „Konkrétne úlohy na napĺňanie programového vyhlásenia vlády v oblasti regionálneho a vysokého školstva v roku 2016“ konanom 19. 5. 2016 na MŠVVŠ SR, za SRK sa zúčastnilo prezídium SRK - linka.
 • Informácia o stretnutí prezidenta SRK Rudolfa Kropila s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 4. 5. 2016 - linka.
 • Programové vyhlásenie vlády SR 2016 - 2020 - linka.
 • Konferencia EUA "Arab-Euro Conference on Higher Education" (AECHE), 25.-27.5.2016 v Barcelone - linka.
 • Konferencia ACA "Master’s level education in Europe – Towards a comprehensive approach from recruitment to graduation" 17. 5. 2016 v Amsterdame - linka.
 • Aktualizácia Open Science 2.0 politiky európskych univerzít - linka.
 • Aktualizované odporúčania pre doktorandské vzdelávanie publikované EUA programom CDE "Taking Salzburg Forward" (2016) - linka.
 • UNESCO vyhlásilo r. 2016 a Jubilejný rok Aristotela - linka.
 • Nový U-Multirank rebríček 2016/17 - linka.
 • Stanovisko SRK k Programovému vyhláseniu vlády SR prijaté na mimoriadnom zasadnutí dňa 20. 4. 2016 v Nitre - linka. Stanovisko SRK v médiách: "Rektorská konferencia podporuje úsilie o reformu školstva" webnoviny.sk z 20. 4. 2016, SME z 20. 4. 2016.
 • Návrh Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 2016 - 2020 - linka.
 • Platforma pre spoluprácu v rámci University-Business Cooperation Forum - linka.
 • Webinár EUA The way forward for Doctoral Education, 24. 4. 2016 - linka.
 • Seminár ACA Master’s level education in Europe – Towards a comprehensive approach from recruitment to graduation, 17.5.2016 v Amsterdame - linka.
 • Európska charta pre prístup k výskumnej infraštruktúre. princípy a smernice pre prístup a spojené služby (2016) - linka
 • 75. zasadnutie SRK sa koínalo 29. 3. 2016 v Košiciach - linka.
 • Education at a Glance 2013 - Raw Data - linka.
 • Eurograduate - výsledky projektu Testing the Feasibility of a European Graduate Study - linka.
 • Deklarácia OZPŠAV na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR zo 17. 2. 2016 - linka.
 • Konferencia EUNIS 2016 pre rektorov "Smart European University", 14. - 16. 4. 2016 v Krakove - linka.
 • Open Access - video popisujúce problematiku otvoreného prístupu - linka. (Zdroj: Youtube) Open Access v Holandsku - linka. Konferencia o Open Access v rámci Holndského predsedníctva v Rade EÚ (4. - 5. 4. 2016 v Amsterdame) - linka.
 • Nemecko - výzva ERA Fellowships končí už 29. 2. 2016 - linka
 • IAU - 15. konferencia Higher Education: a catalyst for innovative and sustainable societies, 14.-17. 11. 2016 v Bangkoku, linka
 • LERU - úvodné podujatie: Maintaining a quality culture in doctoral training 15. 3. 2016 v Bruseli, linka
 • Stanovisko SRK k výzve Iniciatívy vysokoškolských učiteľov - linka. (MC)
 • Stretnutie predstaviteľov Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl a Slovenskej rektorskej konferencie dňa 10. 2. 2016 - linka.
 • Informácia o rokovaní predstaviteľov SRK s predsedom vlády SR, predsedom NR SR a ďalšími členmi vlády zo dňa 8. 2. 2016 - linka.
 • Súťaž Vedec roka SR - výzva na zaslanie návrhov na ocenenie do 11.3.2016 - linka.
 • Open Access k vedeckým publikáciám na univerzitách v Európe - aktuálny plán EUA - linka.
 • Eurydice - National Sheets on Education Budgets in Europe 2015 - linka
 • Cenu Slovenskej rektorskej konferencie za umenie za rok 2015 získala Mgr. art. Adriana Debnárová - linka.
 • Spoločné zasadnutie SRK a Akreditačnej komisie sa uskutočnilo dňa 14. 1. 2016 v Bratislave - linka. Závery zo zasadnutia.
Posledná úprava: pondelok, 23 máj 2016 08:56  

Oznamy

Open Access Explained!


seo canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim kanunlar web security engelliler teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati canakkale canakkale balik tutma search