Slovenská rektorská konferencia

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
SRK

Aktuality

Tlačiť PDF

Slovenská rektorská konferencia informuje:

 • Verejne dostupný dotazník o priebehu agendy modernizácie vysokého školstva na európskej úrovni "A renewed Modernisation Agenda for Higher Education in the European Union" - linka.
 • Program ERA Fellowship - linka, o programe.
 • 73. zasadnutie SRK v Bratislave - linka.
 • 3. - 4. 12. 2015 sa v Bratislave bude konať spoločné zasadnutie členov Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie - linka.
 • Open Access v Holandsku - http://www.openaccess.nl/en
 • Stanovisko európskych univerzít - členov Európskej asociácie univerzít k utečeneckej kríze, Brusel, 23. 10. 2015 - linka.
 • Študentská osobnosť Slovenska 2014/2015 - linka. Predkladanie návrhov do 16. 11. 2015.
 • Výzva na nominácie na cenu "European Foundations Award for Responsible Research and Innovation" - linka. Predkladanie návrhov do 7. 12. 2015.
 • EÚ spustila iniciatívu Science4Refugees - linka.
 • 17.9.2015 sa vo Zvolene konalo 72. zasadnutie SRK- linka, správa zo zasadnutia.
 • 23. 10. 2015 bude EUA v Bruseli prezentovať výsledky projektu DEFINE zameraného na efektívne financovanie univerzít - linka.
 • 15. 10. 2015 sa v Bruseli bude konať podujatie "Excellence without borders: R&D cooperation across the innovation divide" za účasti viceprezidenta SRK prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. - linka.
 • Správa z projektu EUA DEFINE (DESIGNING STRATEGIES FOR EFFICIENT FUNDING OF UNIVERSITIES IN EUROPE) - linka.
 • Držitelia "Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020" - linka.
 • Cena SRK za umenie 2015 - výzva na zasielanie návrhov na ocenených - linka, návrhový formulár (príloha č. 2 štatútu) a čestné prehlásenie - linka.
 • EURAXESS Tour 2015! od 5. 10. 2015 - linka, webové sídlo.
 • Tlačová správa LERU k ďalším návrhom na krátenie rozpočtu Horizon 2020 "Give research a break!" - linka.
 • Academic Ranking of World Universities 2015 - linka.
 • 14.-15.10.2015 organizuje OECD v Singapúre konferenciu "Higher Education Futures" - linka.
 • Správa vydaná ESF o absolventoch doktorandského štúdia "Career Tracking of Doctorate Holders" (2015) - linka, tlačová správa, novinový článok "Too many PhDs, not enough tenured positions" v The Higher Education Times.
 • Pamflet VSNU "United for academic education" k dianiu v holandskom vysokom školstve - linka.
 • Nová publikácia EURYDICE "The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies" - linka.
 • EK zverejnila dokument o prístupe k výskumnej infraštruktúre "European Charter for Access to Research Infrastructures" - linka, správa EUA.
 • 29.10.2015 sa v Bruseli bude konať informačný seminár o Charte a Kódexe pre nábor výskumníkov s názvom "Article 32 of the multi-beneficiary grant agreement under Horizon 2020" - linka.
 • 29.10.2015 organizuje ACA v Prahe seminár "Joint & double degree programmes as an international dimension in higher education" - linka.
 • 5.10.2015 sa v Bruseli bude konať konferencia EK "Investment Plan for Europe and Education" - linka.
 • Online informácie o výskume a vede - linka.
 • Nová správa EUA o financovaní vysokého školstv v Európe “Performance-based Funding of Universities in Europe” (2015), o správe.
 • Aktualizácia Európskeho registra vysokého školstva (Euroepan Tertiary Education Register, ETER) - linka, správa.
 • Sprievodca spoločnými diplomami v rámci projektu The Joint Degrees from A to Z (JDAZ) s názvom "Joint Programmes from A to Z: A reference guide for practitioners" (2015) - linka.
 • 15.10.2015 sa v Bruseli bude konať seminár ACA s názvom ""From rankings to profiling.12 years with global university rankings - a panoramic (re)view and an update on recent developments" - linka.
 • 29.9.2015 sa v Bruseli bude konať 2015 European transport forum - linka.
 • Pracovné stretnutie o aktuálnych otázkach spojených s ukončovaním komplexnej akreditácie VŠ - správa, prezentácia, fotka.
Posledná úprava: pondelok, 30 november 2015 08:24  

Oznamy

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

TVT 2015


seo canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim kanunlar web security engelliler teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati canakkale canakkale balik tutma search