Slovenská rektorská konferencia

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
SRK

Aktuality

Tlačiť PDF

Slovenská rektorská konferencia informuje:

 • Informácia o rokovaní prezidenta SRK s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR 28. 6. 2016.
 • Informácia o konaní zasadnutia prezídia SRK v Bratislave 28. 6. 2016.
 • DANUBE UP 2016 sa bude konať v Bratislave 8. - 9. 7. 2016, program, plagát.
 • Týždeň vedy a techniky na Slovensku 7.-13.11.2016 - linka.
 • Marie Curie Sklodowska Actions Forum 2016 "Where business and research talent meet", Brusel 29.6.2016 - linka.
 • Nový program zručností pre Európu prijatý EK - program, CEDEFOP video, SVK o programe.
 • Vyjadrenie prezídia SRK k nominácii do EIT Governing Board 2016 - linka.
 • Bezplatný online vzdelávací program na zlepšenie digitálnych zručností pre študentov, absolventov a zamestnancov vysokých škôl - www.digitalnagaraz.sk.
 • Výbor pre konkurencieschopnopsť EÚ o Open Access 28.-29.5.2016, reakcia STM, reakcia LERU. Správa Open Digital Science (2016) - linka.
 • Pracovný seminár EURAXESS Modelová schéma podpory kariérneho rozvoja výskumníkov pre Slovensko, 28.6.2016 v Bratislave - linka.
 • Podujatie o rozvoji Open Access PASTER 4 OA - linka.
 • OECD Blue Sky III fórum, 19.-21.9.2016 v Gente (Belgicko) - linka.
 • 2. podujatie v rámci UNI-SET Energy platformy, 26.-28.9.2016 v Turíne (Talinsko) - linka.
 • 3. EUA fórum o financovaní vysokého školstva - 6.-7.10.2016 v Porto (Portugalsko) - linka.
 • Medzinárodný kongres Unvierzity a osoby s postihnutím sa bude konať 10. - 11. 11. 2016 v Barcelone - linka.
 • Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. vyjadruje v mene členov SRK úprimnú sústrasť rodine prof. Ing. arch. Štefana Šlachtu, PhD., ktorý nás navždy opustil 26. 5. 2016. Profesor Štefan Šlachta bol rektorom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1994-2000 a v tomto období aj členom SRK. V rokoch 1996/97 zastával funkciu prezidenta SRK. Profesor Štefan Šlachta pôsobil okrem iného aj ako hlavný architekt mesta Bratislavy. Česť jeho pamiatke!
 • Slovenská rektorská konferencia na svojom 76. zasadnutí 30. 5. 2016 vo Zvolene opätovne zvolila prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. do funkcie prezidenta SRK. Prof. Rudolf Kropil je rektorom Technickej univerzity vo Zvolene. Viceprezidentami SRK boli znovuzvolení prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rekor Trnavskej univerzity v Trnave. Funkčné obdobie začne novému prezídiu SRK plynúť 5. júna 2016 - tlačová správa, medailón, fotografie 001, 002, 003. SRK v médiách: Školský servis 31.5.2016.
 • MŠVVŠ SR zverejnilo znenie konkrétnych úloh na napĺňanie programového vyhlásenia vlády - linka.
 • 76. zasadnutie SRK sa konalo v dňoch 30. - 31. 5. 2016 vo Zvolene - linka.
 • Informácia o rokovaní „Konkrétne úlohy na napĺňanie programového vyhlásenia vlády v oblasti regionálneho a vysokého školstva v roku 2016“ konanom 19. 5. 2016 na MŠVVŠ SR, za SRK sa zúčastnilo prezídium SRK - linka.
 • Informácia o stretnutí prezidenta SRK Rudolfa Kropila s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 4. 5. 2016 - linka.
 • Programové vyhlásenie vlády SR 2016 - 2020 - linka.
Posledná úprava: streda, 29 jún 2016 16:46  

Oznamy

Open Access Explained!


seo canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim kanunlar web security engelliler teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati canakkale canakkale balik tutma search