Slovenská rektorská konferencia

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
SRK

Aktuality

Tlačiť PDF

Slovenská rektorská konferencia informuje

 • 2. ročník Slovenského doktorandského fóra 2014 "Ako zmeniť/inovovať výchovu doktorandov v Slovenskej republike", Prešov 16.-17.10. 2014 - linka
 • PL4SD mapuje sociálnu dimenziu vo vysokom školstve prostredníctvom dotazníka "Collection of measures to improve the social situation of students" a organizuje konferenciu o sociálnej dimenzii - linka
 • EK otvorila verejnú konzultáciu Consultation on Horizon 2020 Science with and for Society Work Programme 2016-2017 do 12.10.2014 - linka.
 • Spoločné komuniké predstaviteľov Slovenskej rektorskej konferencie a Akreditačnej komisie k projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“, Bratislava, 19.9.2014 - linka, fotografie
 • Spustenie národného webového portálu pre Horizont 2020 - http://h2020.cvtisr.sk/
 • CVTI SR organizuje 4. ročník podujatia Konferencia NITT SK 2014: Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, Bratislava 8. 10. 2014 - linka
 • Verejná výzva APVV na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky VV 2014 - linka
 • Science & You 2015:Scientific culture on the moe: forms of mobilisation, cultural and political contexts, social links v júni 2015 v Nancy (F) - výzva na účasť otvorená do 5.10.2014 - linka
 • Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2013 - linka
 • EK zverejnila štúdiu Cost-sharing impact study - linka
 • Festival vedy Európska noc výskumníkov na Slovensku 2014: 26.9.2014 - linka
 • Novým generálnym riaditeľom DG pre vzdelávanie a kultúru v EK sa stal Xavier Prats Monné - linka
 • Konferencia The Social Dimension in European Higher Education, Viedeň (Rakúsko) 25. - 27. 2. 2015 - linka
 • Zvolený predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker predstavil svoj tím a zloženie novej Európskej komisie. Post komisára pre vzdelávanie, kultúru, mládež a občianstvo bude zastávať Tibor Navracsics (H) a post komisára pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas (PT) - linka, tlačová správa.
 • Education at a Glance 2014: OECD Indicators - linka, Slovenská republika - linka
 • Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. prijal ľadovú výzvu Ice Bucket Challenge - správa.
 • Mimoriadne zasadnutie SRK sa konalo 4.9.2014 vo Zvolene - linka.
 • Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. otvoril proces predkladania návrhov na Cenu SRK za umenie 2014 pre vysoké školy a univerzity v SR. Návrh predkladá rektor/ka vysokej školy/univerzity na adresu sekretariátu SRK (poštou a emailom) do 30.9.2014 (výzva a jej prílohy s aktuálnym návrhovým listom). O Cene SRK za umenie - linka.
 • Konzultácia Europe 2020 strategy - T: 31. 10. 2014 - linka
 • Konzultácia Science 2.0: Science in Transition - T: 30. 9. 2014 - linka
 • Výzva na predkladanie projektov v rámci Stratégie EÚ pre dunajský región - linka.
 • Paneurópsky penzijný fond pre výskumníkov (RESAVER) - linka
 • Európsky register pre vysokoškolské vzdelávanie (ETER) - linka
 • 8. 7. 2014 sa na Technickej univerzite vo Zvolene konalo 68. zasadnutie SRK - linka. Tlačová správa zo 68. zasadnutia SRK a fotografie (foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5, foto 6).
 • Magna charta observatory - prezentačné video - linka
 • Nová výzva v rámci programu SCOPES 2013 - 2016 Vedecká spolupráca medzi krajinami Východnej Európy a Švajčiarska - otvorená do 15.11.2014. Podrobnosti nájdete v texte výzvy na stránke http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_sco_call.pdf.
 • Tieto internetové stránky SRK boli spustené do štandardnej prevádzky 21. 6. 2010. Pôvodný web je umiestnený na adrese old.srk.sk.
Posledná úprava: pondelok, 29 september 2014 09:41  

seo canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim kanunlar web security engelliler teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati canakkale canakkale balik tutma search