Slovenská rektorská konferencia

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)
SRK

Aktuality

Tlačiť PDF

Slovenská rektorská konferencia informuje

 • Podujatie LERU "Social Sciences, Humanities and Interdisciplinary Research" v Bruseli 3. februára 2015 - linka, registrácia
 • Informácia zo 70. mimoriadneho zasadnutia SRK, Banská Bystrica 15. januára 2015 dokument
  Vystúpenie prezidenta SRK prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. v RTVS, Správy a komentáre 15. 1. 2015 po 70. mimoriadnom zasadnutí SRK k Metodike rozpisu dotácií a tvorbe rozpočtu VVŠ na rok 2015 (začiatok reportáže zo zasadnutia SRK od minutáže 17 min. 30 sek.) linka
 • 70. mimoriadne zasadnutie SRK, Banská Bystrica 15. januára 2015
 • Národná konferencia "Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov" program
 • LERU Open Seminar v Bruseli 6. februára 2015 - program
 • 1. konferencia o spolupráci vysokoškolského vzdelávania v rámci strednej Európy 28.-29. januára v Budapešti - linka
 • Seminár "Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020" 22.1.2015 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR - program
 • Pozvánka Európskeho hosporodárskeho a sociálneho výboru na konferenciu "Fostering creativity, entrepreneurship and mobility in education and training" v Bruseli 14. januára 2015 - linka
 • Nová správa EUA o financovaní excelentnosti z verejných zdrojov - linka
 • Dokumentácia k politike EK Human Resource Strategy for Researchers - linka
 • Nová publikácia Eurydice - Rozpočty na vzdelávanie v Európe 2014 - linka
 • Konferencia EuroNanoForum 2015 v Rige 10.-12. júna 2015 - linka
 • Spoločné vyhlásenie európskych rektorských konferencií o doktorandskom štúdiu v Európe - linka
 • Správa Európskej komisie o modernizácii vysokého školstva - linka
 • Revidovaná verzia online nástroja HEInnovate pre vysoké školy (+ HEInnovate Challenge) - linka
 • 69. zasadnutie SRK, Bratislava 25. 11. 2014 - linka.
 • Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. sa stal členom riadiaceho výboru programu IMHE pri OECD - linka.
 • Smart City Conference 27. 11. 2014 v Lillafüred, Miskolc, Maďarsko - linka, pozvánka, registrácia, program
 • Tlačová správa k Cene SRK za umenie 2014 - správa, fotografie. Ďalšie informácie - linka.
 • Tlačová správa k Cene za vedu a techniku za rok 2014 - linka.
 • V SCImago Rankingu je už deväť slovenských univerzít - tlačová správa TASR - linka.
 • ERPA Internationl Congress on Education, ktorý sa bude konať 4.-7. júna 2015 v Atenách - linka
 • Už 9 slovenských univerzít v SCImago rankingu - z príhovoru prezidenta SRK prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. na Otvorení Týždňa vedy a techniky 2014, 10.11.2014 - linka.
 • Nová EUA štúdia o rankingoch “Rankings in Institutional Strategies and Processes: Impact or Illusion?” - tlačová správa, štúdia.
 • Správa Skupiny Európskej únie na vysokej úrovni pre modernizáciu vysokoškolského vzdelávania o nových spôsoboch učenia a výučby na univerzitách - odporúčania.
 • Stanovisko EUA k návrhu na krátenie rozpočtu EÚ v sektore výskumu a inovácií - linka.
 • Deň akademickej mobility a internacionalizácie, 3.12.2014 v Bratislave - linka.
 • Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2014 - linka, tlačová správa.
 • Revízia Noriem a štandardov procesov zabezpečovania kvality v EHEA - linka.
 • ACA European Policy Seminar: Učenie v angličtine a ako zvýšiť kvalitu 4. 12. 2014 v Bruseli - linka
 • Druhé číslo časopisu ACA - Journal of international mobility - linka
 • Academic Cooperation Association Newsletter: ACA & EUA on connecting mobility policies and practices - linka
 • Pozvánka na odborný seminár Duševné vlastníctvo a transfer technológií 26. 11. 2014 - linka
 • Výzva Skupiny EÚ na vysokej úrovni na cielené financovanie v záujme podpory využívania nových technológií vo vysokoškolskom vzdelávaní - linka
 • Výzva na predloženie žiadostí pre doktorandov: PhD Study Days in science communication - linka
 • Gender Summit 7 v Európe, november 2015 - linka
 • Tieto internetové stránky SRK boli spustené do štandardnej prevádzky 21. 6. 2010. Pôvodný web je umiestnený na adrese old.srk.sk.
Posledná úprava: streda, 21 január 2015 08:11  

Oznamy

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

banner TVT maly


seo canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim kanunlar web security engelliler teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati canakkale canakkale balik tutma search