Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. otvoril pre členov SRK výzvu na predloženie nominácie na Cenu SRK za umenie 2019. Výzva je otvorená do 30. 6. 2019 (nedeľa).

Cena SRK za umenie je určená študentovi, ktorý je autorom alebo spoluautorom umeleckého diela alebo umeleckého výkonu alebo súboru umeleckých diel/výkonov nadnárodného, resp. národného významu* a ktoré vzniklo počas vysokoškolského štúdia alebo absolventovi alebo kolektívu študentov/absolventov do 35 rokov. Percentuálny podiel autorstva študenta, alebo súčet autorstva kolektívu študentov musí byť vždy 100 percent. Predložené nominácie bude hodnotiť odborná komisia, konečné rozhodnutie o udelení ceny patrí podľa štatútu ceny prezidentovi SRK.

*V prípade umení viazaných na národný jazyk sa pri hodnotení návrhov zohľadňuje najmä národný význam umeleckých diel a umeleckých výkonov alebo súboru umeleckých diel a umeleckých výkonov. 

Súvisiace informácie:

Postup navrhovania:

Každý rektor/ka môže predložiť len jednu nomináciu. Nomináciu treba predložiť na návrhovom formulári vrátane požadovaných príloh a súhlasu dotknutej osoby - nominanta/nominantov (súhlas postačuje poslať v listinnej podobe poštou). Nomináciu je potrebné zaslať písomne na poštovú adresu SRK, Panenská 29, 811 03 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 30. 6. 2019 (nedeľa).

Zodpovedná osoba: Mária Čikešová

Ilustračná fotografia: VŠMU