Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Mgr. Mária Čikešová
generálna sekretárka
SRK
Inštitút SRK
Konventná 1
SK - 811 02 Bratislava

mobil.: 0903 23 23 51
e-mail: srk(at) srk.sk 

Ing. Iveta Hlavatá
ekonómka
e-mail: sekretariat (at) srk.sk
mobil: 0910 72 01 23

Mgr. Jozef Žuffa, Dr. theol.
referent pre vzťahy s médiami
e-mail: media (at) srk.sk

PhDr. Adriana Krupová
e-mail: adriana.krupova (at) truni.sk
tel. č.: 033 59 39 203

Mapa: Konventná 1, Bratislava

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.