Hlas univerzít

Prezídium je výkonným orgánom SRK a riadi jej činnosť v období medzi zasadnutiami SRK. Prezídium za svoju činnosť zodpovedá SRK.

marek smid

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Prezident SRK

(medailónCVfotografia)

Rudolf Kropil prezident SRK 1

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Viceprezident SRK

(CVfotografia)

Lucia Kurilovska

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Viceprezidentka SRK

(CV, fotografia)

Pavol Sovak srk

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Viceprezident SRK

(CVfotografia)

Libor Vozar

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Viceprezident SRK

(CV, fotografia)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.