Prezídium je výkonným orgánom SRK a riadi jej činnosť v období medzi zasadnutiami SRK. Prezídium za svoju činnosť zodpovedá SRK.

marek smid

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Prezident SRK

(medailónCVfotografia)

Rudolf Kropil prezident SRK 1

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Viceprezident SRK

(CVfotografia)

Pavol Sovak srk

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Viceprezident SRK

(CVfotografia)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.