Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Pracovné komisie SRK pripravujú podklady pre uznesenia alebo návrhy stanovísk pre SRK.

Pracovná komisia pre ekonomické záležitosti

Predseda

 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Členovia

 • Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
 • doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
 • Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
 • prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
 • prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.

Pracovná komisia pre riadenie ďalšej prevádzky FIS na VVŠ

Predsedníčka

 • Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

Členovia

 • prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
 • Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Pracovná komisia pre výskum

Predseda

 • prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Členovia

 • Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 • prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
 • prof. akad. mal. Stanislav Stankoci
 • prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Pracovná komisia pre vzdelávanie

Predseda

 • doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Členovia

 • Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
 • doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
 • prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
 • prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

Právna pracovná komisia

Predseda

 • TBA

Členovia

 • Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
 • prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Pracovná komisia pre šport

Predseda

 • TBA

Členovia

 • TBA

Volebná/mandátová komisia

Predseda

 • TBA

Členovia

 • doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
 • doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.
 • prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD.

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.