Hlas univerzít

Individuálni členovia

Riaditeľ:

  • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Zástupcovia riaditeľa:

  • Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
  • prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
  • prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Dozorná rada Inštitútu SRK

Predseda:

  • doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Členovia:

  • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.