Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Veda, výskum a inovácie

Zaujímavé linky 

Science Connect, the non-profit expert services division of the European Science Foundation - http://www.esf.org/

Beacon Tech, services in research and innovation managment - https://beacontech.eu/

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.