Prezident Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. udelil dňa 9. 11. 2017 Cenu Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2017 absolventovi Vysokej školy múzických umení v Bratislave Mgr. art. Borisovi Prýglovi za interpretačné spevácke umelecké výkony nadnárodného významu v rámci medzinárodných súťaží a medzinárodného festivalu. Boris Prýgl je v súčasnosti doktorandom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Cenu si prevzal počas galavečera Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR za prítomnosti ministerky Martiny Lubyovej.

Boris Prýgl ukončil v r. 2017 štúdium operného spevu na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave u prof. Petra Mikuláša, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu. Absolvoval Majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského a Majstrovské spevácke kurzy Dagmar Livorovej. Už ako mladý spevák realizoval sólové a ansámblové vystúpenia doma a v zahraničí a spolupracoval so Slovenskou filharmóniou ako sólista. Stal sa hosťujúcim sólistom Slovenského národného divadla, kde debutoval v hudobnej dráme Richarda Straussa Salome. V rovnakom roku stvárnil postavu Satana v opere Slzy noža Bohuslava Martinů na predstavení Vysokej školy múzických umení v Bratislave a debutoval v SND v opere Don Giovanni v jednej z hlavných úloh ako Leporello. Spieval hlavnú úlohu kráľa Teodora v opere Kráľ Teodor v Benátkach, úlohu Dona Basilia v opere Barbier zo Sevilly, úlohu Dona Fernanda v opere Fidelio. Boris Prýgl vyhral prvé miesto v kategórii Junior, 2. miesto v kategórii Pieseň, titul laureáta a absolútneho víťaza 50. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. Ďalej vyhral cenu Národného divadla v Prahe, Divadla Jozefa Kajetána Tyla v Plzni, festivalu Pražská jar, Českého rozhlasu, Viléma Zítka, Gustáva Mahlera a cenu dirigenta Františka Drsa. Získal 2. miesto na medzinárodnej súťaži Ferruccia Tagliaviniho v Rakúsku a ocenenie za najlepšiu interpretáciu diela W. A. Mozarta. Medzi jeho nedávne úspechy na opernej scéne SND patrí úloha Brandera v dramatickej legende Faustovo prekliatie, úlohy Betta a Majstra Spinelloccia v Pucciniho opere Gianni Schicchi.

Boris Prýgl je tohtoročný finalista prestížnej Medzinárodnej opernej súťaže Hans Gabor Belvedere v Moskve, Rusko. Za interpretáciu árie Aleko z rovnomennej opery Sergeja Rachmaninova získal Cenu Deutsche Opera am Rhein, Düsseldorf a tiež ponuky z operných domov v nemeckom Erfurte a americkom Houstone. V júli 2017 sa úspešne zúčastnil medzinárodnej speváckej súťaže Placida Dominga „Operalia“ v Astane, kde okrem ceny Birgit Nilsson za mimoriadnu interpretáciu diela Richarda Wagnera dostal aj osobné pozvanie majstra Dominga účinkovať v opere v Los Angeles v programe pre mladých spevákov. Boris Prýgl je zároveň prvým oceneným z Česka a Slovenska na tejto súťaži. Boris Prýgl bol ocenený aj za interpretačný spevácky umelecký výkon na Medzinárodnom opernom fóre mladých v Bydgoszczi, Poľsko a v rámci operného predstavenia Vysokej školy múzických umení v Bratislave za postavu Revírnika v opere Leoša Janáčka Příhody Lišky Bystroušky.

V sezóne 2017/2018 Boris Prýgl debutuje na javisku Bavorskej štátnej opery v Mníchove, ako člen jej operného štúdia a zároveň sa pripravuje na sólové recitály a koncerty.

Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie vznikla v roku 2012 s cieľom propagovať a zviditeľniť umeleckú činnosť vykonávanú na vysokých školách. Cena sa udeľuje počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku študentovi alebo absolventovi vysokoškolského štúdia, či kolektívu autorov, za mimoriadne hodnotené a verejne prístupné umelecké dielo alebo umelecký výkon nadnárodného významu.

Tlačová správa

Medailón Borisa Prýgla

Fotogaléria

Cena SRK za umenie - https://www.srk.sk/sk/projekty/cena-srk-za-umenie

Štatút Ceny SRK za umenie aktualizovaný v roku 2017 v pdf. verzii a docx. verzii.

Príloha č. 1 štatútu (umelecké kritériá)

Príloha č. 2 štatútu (návrhový list)