Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Meeting that dealt with the project of financial management and accounting development at public higher education institutions in the SR took place in January 26, 2011 at The Comenius University in Bratislava.

Further information available only in Slovak. For more details contact SRC Institute office.

Program a prezentácie

Fotografie z pracovného stretnutia

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.