26. januára 2011 v Bratislave

Program a prezentácie

Fotografie z pracovného stretnutia