Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

89. zasadnutie SRK

Kategória:
Zasadnutie SRK
Dátum:
6.6.2019 09:00 - 16:00
 
 

Všetky termíny:

  • 6.6.2019 09:00 - 16:00

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.