Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Valné zhromaždenie EUA v Paríži

Kategória:
Zasadnutia EUA
Dátum:
11.4.2019 09:00 - 14:00
 
 

Všetky termíny:

  • 11.4.2019 09:00 - 14:00

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.