Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Zasadnutie výboru EUA v Paríži

Kategória:
Zasadnutia EUA
Dátum:
10.4.2019 09:00 - 18:00
 
 

Všetky termíny:

  • 10.4.2019 09:00 - 18:00

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.