Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

88. zasadnutie SRK v Košiciach

Kategória:
Zasadnutie SRK
Dátum:
25.4.2019 12:00 - 26.4.2019 14:00
 
 

Všetky termíny:

  • Od 25.4.2019 12:00 do 26.4.2019 14:00

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.