Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Zasadnutie prezídia SRK v Bratislave

Kategória:
Zasadnutie SRK
Dátum:
16.8.2018 12:00 - 13:30
 
 

Všetky termíny:

  • 16.8.2018 12:00 - 13:30

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.