Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

86. zasadnutie SRK v Liptovskom Mikuláši

Kategória:
Zasadnutie SRK
Dátum:
6.12.2018 19:00 - 7.12.2018 15:00
 
 

Všetky termíny:

  • Od 6.12.2018 19:00 do 7.12.2018 15:00

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.