Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

85. zasadnutie SRK v Prešove

Kategória:
Zasadnutie SRK
Dátum:
11.10.2018 00:00 - 12.10.2018 16:00
 
 

Všetky termíny:

  • Od 11.10.2018 00:00 do 12.10.2018 16:00

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.