Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Mimoriadne zasadnutie SRK v Trnave

Kategória:
Zasadnutie SRK
Dátum:
12.7.2018 19:00 - 13.7.2018 13:00
 
 

Všetky termíny:

  • Od 12.7.2018 19:00 do 13.7.2018 13:00

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.