Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Výjazdové zasadnutie SRK v Bruseli

Kategória:
Zasadnutie SRK
Dátum:
27.9.2018 06:00 - 28.9.2018 21:00
 
 

Všetky termíny:

  • Od 27.9.2018 06:00 do 28.9.2018 21:00

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.