Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Zasadnutie hodnotiacej komisie Ceny SRK za umenie 2018 v Bratislave

Kategória:
Zasadnutie SRK
Dátum:
22.10.2018 10:00 - 13:00
 
 

Všetky termíny:

  • 22.10.2018 10:00 - 13:00

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.