Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

12. European Quality Assurance Forum

Kategória:
Zasadnutie SRK
Dátum:
23.11.2017 00:00 - 25.11.2017 15:00
 
 

Všetky termíny:

  • Od 23.11.2017 00:00 do 25.11.2017 15:00

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.