Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Zasadnutie hodnotiacej komisie Ceny SRK za umenie

Kategória:
Zasadnutie SRK
Dátum:
30.10.2017 11:00 - 14:00
 
 

Všetky termíny:

  • 30.10.2017 11:00 - 14:00

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.