Pracovné komisie SRK pripravujú podklady pre uznesenia alebo návrhy stanovísk pre SRK.

Pracovná komisia pre ekonomické záležitosti

Predseda

 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Členovia

 • doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Pracovná komisia pre riadenie ďalšej prevádzky FIS na VVŠ

Predseda

 • TBA

Členovia

 • Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Pracovná komisia pre výskum

Predseda

Členovia

 • prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
 • Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Pracovná komisia pre vzdelávanie

Predseda

 • doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Členovia

 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
 • doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
 • Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
 • Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

Právna pracovná komisia

Predseda/níčka

 • TBA

Členovia

 • Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Pracovná komisia pre šport

Predseda

 • TBA

Členovia

 • TBA

Vnútorná pracovná komisia k novelizácii VŠ legislatívy

Predseda

 • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (prezident SRK)

Členovia

 • prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
 • prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
 • Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
 • prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
 • prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
 • prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Volebná/mandátová komisia

Predseda

 • doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Členovia

 • Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
 • doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.