Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie úspešne prešla medzinárodným hodnotením a akreditáciou v European Association of Establishments for Veterinary Education. V rámci asociácie je tak 11. vysokou školou z 96 členov, ktoré získali akreditáciu

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.