Dňa 29. 11. 2016 Rada pre konkurencieschopnosť (časť výskum) prijala odporúčania na podporu mladých výskumníkov