Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Dňa 29. 11. 2016 Rada pre konkurencieschopnosť (časť výskum) prijala odporúčania na podporu mladých výskumníkov

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.