Hlas univerzít

Európsky investičný fond (EIF) a Európska komisia spúšťajú nový pilotný záručný nástroj na zlepšenie prístupu k financovaniu pre fyzické osoby a organizácie, ktoré chcú investovať do zručností a vzdelávania. Pilotný projekt s rozpočtom 50 miliónov EUR podporí financovanie pre študentov a vzdelávajúce sa osoby, podniky investujúce do zlepšovania zručností zamestnancov a organizácie poskytujúce vzdelávanie a odbornú prípravu.

Pilotný záručný nástroj pre zručnosti a vzdelávanie S&E Pilot predstavuje novú iniciatívu dlhového financovania zameranú na stimulovanie investícií do vzdelávania, odbornej prípravy a zručností. Projekt sa spúšťa v rámci riešenia nezamestnanosti a ako reakcia na meniace sa potreby európskeho hospodárstva. Cieľom komisie je zabezpečiť rozvoj Európy a udržať jej miesto na čele globálneho technologického vývoja a zároveň prispieť k rastu vedomostnej ekonomiky a urýchliť oživenie hospodárstva.

V pilotnej fáze projektu bude poskytnutá záruka EÚ až do výšky 50 miliónov eur, ktorá bude garantovaná Európskym fondom pre strategické investície (EFSI). Následne sa spustí dlhové financovanie projektov zameraných na rozvoj zručností a vzdelávania v Európe s cieľom zmobilizovať celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 200 miliónov eur. Finančné inštitúcie alebo poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, ktorí majú záujem, sa môžu na základe žiadosti stať finančnými sprostredkovateľmi. Na projekte sa môžu zúčastniť prostredníctvom otvorenej výzvy na vyjadrenie záujmu, ktorú uverejnil EIF. Výber finančných sprostredkovateľov riadi EIF.

EIF poskytne bezplatnú záruku obmedzenú na prvú stratu (alebo protizáruku) vybraným finančným sprostredkovateľom, ktorí vytvoria nové portfólio dlhového financovania pre študentov a podniky. Oprávnení študenti a oprávnené podniky získajú prostredníctvom špecializovaných finančných sprostredkovateľov (ako napr. finančné inštitúcie, univerzity alebo strediská odbornej prípravy) prístup k rozličným druhom financovania (napr. úvery, odložené splátky, pôžičky viazané na príjmy), za ktoré ručí EÚ. Koneční príjemcovia tak budú môcť vďaka záruke získať ľahší prístup k financovaniu za lepších podmienok.

Iniciatíva sa v roku 2020 zavedie ako pilotný projekt s tým, že po roku 2020 sa v budúcom viacročnom finančnom rámci EÚ (2021 – 2027) zaradí medzi hlavné európske finančné nástroje. Európske centrum investičného poradenstva poskytne podporu pre budovanie kapacít na propagáciu projektu.

Súvisiace informácie:

Zdroj: Európska komisia (IP/20/694)

Ilustračná fotografia

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.