Hlas univerzít

Aktualizované Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo SR v Londýne informujú slovenskú akademickú obec o aktuálnom vývoji v oblasti štúdia vo Veľkej Británii v súvislosti s odchodom krajiny z EÚ. Na webovom sídle Britskej Národnej Agentúry Erasmus+ boli dňa 11. júla 2019 zverejnené aktualizované informácie súvisiace s brexitom. Agentúra informuje, o predĺžení článku č. 50, ale podmienky odchodu Británie z EÚ zatiaľ nie sú známe. Všetkým existujúcim Erasmus+ a ESC projektom, ktoré majú zmluvy na poskytnutie podporených aktivít, odporúča pokračovať v ich realizácii.

Pre termíny v roku 2019, ktoré už uplynuli, je proces vyhodnotenia, selekcie a kontraktácie stále v procese. Pre zostávajúce termíny na rok 2019 by mali organizácie, ktoré plánujú podať prihlášky, pokračovať v procese prihlasovania podľa pôvodného plánu. Ide o prihlášky podané na Britskú Národnú Agentúru pre decentralizované kľúčové akcie (UK National Agency for decentralised Key Actions) a na Európsku Komisiu a jej Výkonnú Agentúru pre Centralizované Akcie (European Commission’s Executive Agency for centralised Actions).

V prípade, že Veľká Británia odíde z EÚ bez dohody, britská vláda vydala inštrukcie pre Erasmus+ a Európsky Zbor Solidarity (guidance for Erasmus+ and European Solidarity Corps). Pre ďalšie informácie ponúka portál odpovede na otázky vydané britskou vládou. Predmetný dokument bol naposledy aktualizovaný 11. júla 2019 a má sa priebežne aktualizovať.

Problematike brexitu sa venuje aj British Council, ktorý na svojom webovom sídle uvádza, že študenti z krajín EÚ, ktorí sa hlásia na univerzitu alebo inštitúciu poskytujúcu ďalšie vzdelávanie v Británii na akademický rok 2019/20 a 2020/21, budú mať aj naďalej nárok na rovnaké školné ako domáci (home fee status). To znamená, že títo študenti budú platiť rovnaké poplatky ako študenti z Británie počas celej dĺžky ich štúdia. Študenti, ktorí štúdium už začali, majú garanciu, že ich súčasný status sa nezmení až do ukončenia štúdia. Tieto záruky sa vzťahujú na celé obdobie štúdia, aj v prípade že by sa štúdium malo skončiť po odchode Británie z EÚ. Po uplynutí spomínaného obdobia bude musieť byť ďalší postup potvrdený, britská vláda a univerzity sa snažia zjednodušiť celý systém.

Súčasní študenti z EÚ a tí, ktorí sa hlásia na štúdium v akademickom roku 2019/20, nebudú mať pozmenené podmienky pre študentské pôžičky a granty. Študenti, ktorí sa hlásia na kurzy začínajúce v roku 2020/21 v Anglicku a Škótsku majú tieto podmienky rovnako garantované. Predmetné garancie sa vzťahujú na celé trvanie štúdia, aj keď by malo štúdium skončiť po odchode Británie z EÚ.

V prípade, že Veľká Británia vystúpi z EÚ na základe dohody, víza nebudú potrebné, ak študent príde pred 1. januárom 2021. V prípade odchodu bez dohody britská vláda vydá imigračné podmienky pre občanov EÚ a ich najbližších rodinných príslušníkov, tzv. povolenie na zotrvanie v krajine . Tieto pravidlá zahŕňajú študentov z EÚ, ktorí prídu do Británie potom ako vystúpi z EÚ. 

Študenti z EÚ môžu naďalej prichádzať do Veľkej Británie cez výmenný program Erasmus+ počas vyjednávacej doby až do termínu odchodu. Budúca participácia Británie v programe Erasmus+ po roku 2020 a po odchode z EÚ je súčasťou rokovaní.

Súvisiace informácie: 

Autor: Mária Čikešová

Zdroj: MZVaEZ SR

Ilustračná fotografia: Universities UK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.