Dňa 2. augusta 2019 nás opustil bývalý člen Slovenskej rektorskej konferencie a bývalý rektor Vysokej školy v Sládkovičove - prof. Ing. Karol Polák, DrSc. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie vyjadruje v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie úprimnú sústrasť rodine zosnulého a zároveň akademickej obci jeho vysokej školy. 

Prof. Ing. Karol Polák, DrSc. (1932 – 2019) bol renomovaným odborníkom v oblasti modernej výučby strojárskej technológie. Bol absolventom Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Slovenská technická univerzita v Bratislave). V roku 1991 bol inaugurovaný v odbore Strojárska technológia, bol spoluzakladateľom školy „Teoretickej technológie“ pre parametrické vytyčovanie procesov výroby nových nekonvenčných technológií. Do roku 2006 pôsobil na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave, kde zastával aj funkciu dekana. V roku 2006 bol vymenovaný za rektora Vysokej školy v Sládkovičove (dnes VŠ Danubius), kde pôsobil do roku 2012.  

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s prof. Ing. Karolom Polákom, DrSc., sa uskutoční vo štvrtok 8. augusta 2019 o 11.00 hod. v obradnej sieni Krematória v Bratislave.

Ilustračná fotografia: internet