Tajomník Observatória Magny Charty Universitatum ("MCO") David Lock informoval SRK o pripomienkovom konaní návrhu nového znenia listiny Magna Charta Universitatum, ktorá definuje postavenie a charakter univerzít od roku 1988. Magnu Chartu Universitatum dodnes podpísalo 889 rektorov a rektoriek univerzít z celého sveta. Medzi nimi aj 17 slovenských vysokých škôl (linka). 

Dnešná spoločnosť žiada univerzity, aby boli intenzívnejšie v medzinárodnom rámci, flexibilné a otvorené rôznorodým skupinám a vyšším počtom študentov, aktívne vo výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Zároveň majú byť ekonomicky udržateľné a majú slúžiť rôznorodým potrebám širšieho prostredia. Univerzity musia čoraz viac prehodnocovať svoje hodnoty, ako sa prejavia a ako prispievajú k udržaniu a rozvoju svojho poslania a povesti. Tieto výzvy a zmeny prostredia, v ktorom sú univerzity činné, viedli k rozhodnutiu pripraviť nový návrh listiny. Magna Charta Universitatum 2020 má potvrdiť základné hodnoty, ku ktorým sa univerzity prihlásili. Zároveň predkladá globálnejší rozmer univerzity, ako aj väčší rozsah zodpovedností. 

Predpokladá sa, že MCU 2020 bude zverejnená v Bologni 17. septembra 2020.

Akademická obec má možnosť reagovať na konkrétne otázky súvisiace s novým návrhom listiny do 2. 8. 2019 priamo na webovom sídle MCO (linka).

Súvisiace informácie:

Autor: Mária Čikešová

Zdroj: MCO

Ilustračná fotografia: MCO