Bratislava, 28. 2. 2019. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes vymenovala predsedu a členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (akreditačná agentúra). Do funkcie predsedu výkonnej rady bol vymenovaný prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., bývalý rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Funkčné obdobie predsedu výkonnej rady akreditačnej agenúry je šesť rokov.

Za členov výkonnej rady akreditačnej agentúry boli ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenovaní (v abecednom poradí):

  • prof. Július Horváth, PhD.,
  • prof. RNDr. František Kačík, PhD.,
  • Ing. Viliam Kupec, PhD.,
  • Mgr. art. Bálint Lovász,
  • prof. RNDr. René Matlovič, PhD.,
  • prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.,
  • prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.,
  • prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.                   

Predseda výkonnej rady navrhne ministerke spomedzi členov výkonnej rady podpredsedu výkonnej rady, ktorý ho bude zastupovať počas neprítomnosti. Členovia výkonnej rady začnú vykonávať svoju funkciu od 15. marca 2019.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. vyjadruje v mene členov SRK blahoželanie predsedovi a členom výkonnej rady akreditačnej agentúry k vymenovaniu.

Súvisiace informácie:

Zdroj: www.minedu.sk

Zodpovedná osoba: Mária Čikešová

Atualizované 29.3.2019

Fotografia: www.minedu.sk