Pred niekoľkými dňami nás opustila ďalšia významná osobnosť slovenského akademického života - prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie vyjadruje v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie úprimnú sústrasť rodine zosnulého a zároveň akademickej obci Univerzity Komenského v Bratislave.

Profesor Miroslav Kusý bol slovenský filozof, politológ, vysokoškolský pedagóg a publicista. Bol významnou osobnosťou slovenskej vedy uznávanou doma a v zahraničí, ktorý sa angažoval v politickom a občianskom živote v prospech demokracie a dodržiavania ľudských práv a práv národnostných menšín. Profesor Kusý bol aj významný akademický funkcionár – rektor Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1990 - 1991. Profesor Miroslav Kusý bol jedným zo siedmich zakladajúcich členov Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škol v roku 1990. 

Jeden z prvých signatárov Charty 77 musel kvôli svojim názorom opustiť akadémiu. Do verejného života sa vrátil až počas Nežnej revolúcie, keď sa stal podpredsedom Verejnosti proti násiliu. Pôsobil ako kancelár prezidenta Václava Havla pre Slovensko a poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR.

Navždy nás opustil 13. februára 2019 vo veku 87 rokov.

Univerzita Komenského v Bratislave organizuje rozlúčku so zosnulým 19. februára 2019 o 10,00 h v aule. Posledná rozlúčka s profesorom Miroslavom Kusým sa uskutoční 19. februára 2019 o 14,00 hod. v bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke!

Smútočné oznámenie Univerzity Komenského v Bratislave.

Foto: UNIBA