Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. vyjadruje v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie úprimnú sústrasť rodine zosnulého Dr. h. c. prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc. a zároveň akademickej obci Vysokej školy manažmentu.

Profesor Branislav Lichardus bol významný slovenský lekár, medzinárodne uznávaný vedec, akademický funkcionár aj diplomat. Pôsobil na Ústave experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v roku 1992 bol zvolený za predsedu SAV. Neskôr sa stal prvým slovenským veľvyslancom v USA. Bol prvým predsedom Slovenskej lekárskej spoločnosti po roku 1989. Spolupodieľal sa na založení prvej súkromnej vysokej školy na Slovensku - Vysokej školy manažmentu, od jej vzniku v roku 1999 až do roku 2013 bol jej rektorom. Profesor Branislav Lichardus bol tiež členom Slovenskej rektorskej konferencie.

Profesor Branislav Lichardus sa odborne venoval výskumu v oblasti endokrinológie, v ktorej dosiahol medzinárodné uznanie. Patril medzi popredné osobnosti slovenskej vedy. 

Navždy nás opustil 8. februára 2019 vo veku 88 rokov.

Posledná rozlúčka s ním bude v Bratislave 15. februára 2019 o 14.00 hodine v bratislavskom krematóriu. 

Česť jeho pamiatke! 

Smútočné oznámenie Vysokej školy manažmentu a SAV

Foto: Archív SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.