Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie ("SRK") profesor Marek Šmid blahoželá novovymenovaným rektorom slovenských vysokých škôl a zároveň vyjadruje poďakovanie rektorom, ktorým končí funkčné obdobie a ktorí tak opúšťajú aj SRK.

V ďalšom funkčnom období budú pokračovať profesorka Jana Mojžišová - rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, profesor Ferdinand Daňo - rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave a docent Marek Storoška - rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Prezident SR tiež vymenoval novú rektorku a dvoch nových rektorov a to docentku Bohunku Koklesovú do fukcie rektorky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, profesora Mareka Števčeka - do funkcie rektora Univerzity Komenského v Bratislave a profesora Miroslava Fikara - do fukicie rektora Slvoenskej technickej univerzity v Bratislave.

SRK opúšťajú profesor Stanislav Stankoci - doterajší viceprezident SRK a rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a profesor Karol Mičieta - bývalý viceprezident SRK a rektor Univerzity Komenského v Bratislave, ktorých dve obdobia vo funkcii rektorov sa naplnili. 

Autor: mc

Foto: Marián Garaj; Zdroj: www.prezident.sk

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.